HP LaserJet 1015 Printer - Czyszczenie drukarki

background image

Czyszczenie drukarki

Obudowę drukarki należy w razie potrzeby wyczyścić czystą szmatką, lekko zwilżoną wodą.

PRZESTROGA

Do czyszczenia drukarki lub obszaru wokół niej nie należy używać środków czyszczących na bazie amoniaku.

Podczas procesu drukowania w drukarce gromadzą się cząsteczki materiałów, tonera i kurzu. Z biegiem
czasu zanieczyszczenia te mogą powodować problemy z jakością wydruków, na przykład pojawianie się
na wydrukach drobinek lub smug tonera. W celu uniknięcia lub eliminacji problemów tego rodzaju można
oczyścić gniazdo kasety z tonerem oraz ścieżkę wydruku.