HP LaserJet 1015 Printer - Czyszczenie gniazda kasety z tonerem

background image

Czyszczenie gniazda kasety z tonerem

Gniazdo kasety z tonerem nie musi być czyszczone często. Jednak jego wyczyszczenie może poprawić
jakość druku.

1

Odłącz przewód zasilający od drukarki i poczekaj, aż drukarka ostygnie.

2

Otwórz drzwiczki kasety z tonerem i wyjmij kasetę.

PRZESTROGA

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety nie wystawiaj jej na działanie światła. W razie potrzeby przykryj ją.
Nie dotykaj także czarnego wałka transferowego z gąbki, znajdującego się wewnątrz drukarki. Może to
spowodować jej uszkodzenie.

background image

PLWW

Czyszczenie drukarki 47

3

Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj osad na ścieżce wydruku i w gnieździe kasety z tonerem.

4

Włóż kasetę z tonerem do drukarki i zamknij drzwiczki kasety.

5

Ponownie podłącz do drukarki przewód zasilający.

background image

48 Rozdział 4

PLWW