HP LaserJet 1015 Printer - Oszczędzanie tonera

background image

Oszczędzanie tonera

W trybie EconoMode drukarka zużywa do wydrukowania każdej strony mniejszą ilość tonera. Wybór tej
opcji wydłuża żywotność kaset i obniża jednostkowy koszt wydrukowania strony, ale pogarsza jakość
wydruku. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Tryb EconoMode (oszczędzanie tonera)

.

background image

44 Rozdział 4

PLWW