HP LaserJet 1015 Printer - Przechowywanie kaset z tonerem

background image

Przechowywanie kaset z tonerem

Kasetę z tonerem należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem. Żywotność kasety w zamkniętym
opakowaniu wynosi około 2,5 roku. Żywotność w otwartym opakowaniu wynosi około 6 miesięcy.

PRZESTROGA

Kasety z tonerem nie należy narażać na bezpośrednie działanie światła, ponieważ może ono spowodować
jej uszkodzenie.

background image

42 Rozdział 4

PLWW