HP LaserJet 1015 Printer - Spodziewana żywotność kasety z tonerem 

background image

Spodziewana żywotność kasety z tonerem

Żywotność kasety z tonerem zależy od ilości tonera zużywanego do wykonania zleceń drukowania. Przy
drukowaniu tekstu z pokryciem 5% na papierze formatu letter/A4, kaseta z tonerem wystarczy przeciętnie
na wydrukowanie 2000 stron. Taki wynik uzyskuje się przy założeniu, że gęstość druku będzie nastawiona
na wartość 3 i zostanie wyłączona funkcja EconoMode. (są to ustawienia domyślne). W rozdziale

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

można znaleźć informacje o zamawianiu zamiennych kaset

z tonerem.

background image

PLWW

Oszczędzanie tonera 43