HP LaserJet 1015 Printer - Raport konfiguracji

background image

Raport konfiguracji

W raporcie konfiguracji znajdują się informacje o bieżących ustawieniach i właściwościach drukarki.
Na stronie tej znajduje się także raport o stanie urządzenia. Raport konfiguracji można wydrukować
bezpośrednio z drukarki lub przy pomocy przybornika HP.

Aby wydrukować stronę konfiguracji bezpośrednio z drukarki, naciśnij przycisk S

TART

i przytrzymaj go

przez 5 sekund, gdy drukarka jest w stanie gotowości. Gdy przycisk Start zaświeci się, zwolnij go.

background image

PLWW

Używanie przybornika HP 51