HP LaserJet 1015 Printer - Strona pokazowa

background image

Strona pokazowa

Aby wydrukować stronę pokazową, naciśnij przycisk S

TART

, gdy drukarka jest w stanie gotowości

(włączona kontrolka Gotowe) i nie drukuje.