HP LaserJet 1015 Printer - Używanie przybornika HP

background image

Używanie przybornika HP

Przybornik HP HP obsługuje następujące systemy operacyjne:

sprawdzenia stanu drukarki;

konfiguracji ustawień drukarki;

przeglądania informacji diagnostycznych;

przeglądania dokumentacji elektronicznej.

Aby możliwe było korzystanie z niego wymagane jest przeprowadzenie pełnej instalacji oprogramowania
drukarki.

Uwaga

Aby otworzyć i korzystać z przybornika HP nie jest konieczne posiadanie dostępu do Internetu. Jednak w
przypadku kliknięcia łącza w obszarze Inne łącza użytkownik musi być podłączony do sieci Internet, aby
móc przejść na stronę wskazywaną przez dane łącze. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Inne

łącza

.