HP LaserJet 1015 Printer - Karta Alarmy

background image

Karta Alarmy

Karta Alarmy umożliwia skonfigurowanie drukarki w taki sposób, aby automatycznie powiadamiała
użytkownika o alarmach, które w niej występują.

Ustawienia alarmów stanu

Na stronie Ustawienia alarmów stanu można włączyć lub wyłączyć alarmy, określić kiedy drukarka
powinna wysłać alarm i wybrać jeden z dwóch typów alarmów:

okno komunikatu

ikona na pasku zadań

Kliknij przycisk Zastosuj, aby uaktywnić dokonane ustawienia.