HP LaserJet 1015 Printer - Karta Stan

background image

Karta Stan

Karta Stan zawiera łącza do następujących stron głównych:

Stan urządzenia. Pozwala przeglądać informacje o stanie drukarki. Sygnalizuje również takie stany
drukarki, jak zacięcie się lub brak papieru. Po skorygowaniu problemu z drukarką kliknij przycisk
Odśwież, aby uaktualnić stan urządzenia.

Wydruk stron informacyjnych. Umożliwia wydruk strony konfiguracyjnej i różnych stron
informacyjnych dostępnych dla drukarki.