HP LaserJet 1015 Printer - Okno zaawansowanych ustawień drukarki

background image

Okno zaawansowanych ustawień drukarki

Po kliknięciu łącza Zaawansowane ustawienia drukarki otworzy się nowe okno. Okno Zaawansowane
ustawienia drukarki zawiera dwie karty:

Karta Informacje

Karta Ustawienia

Karta Informacje

Karta Informacje umożliwia szybki dostęp do następujących informacji:

Stan urządzenia

Konfiguracja

Dziennik alarmów

Wydruk stron informacyjnych

Karta Ustawienia

Karta Ustawienia zawiera łącza do kilku stron, umożliwiających przeglądanie i zmianę konfiguracji
drukarki.

Uwaga

Ustawienia w programie mogą zastąpić ustawienia w przyborniku HP.

Informacje na temat urządzenia. Umożliwia przejrzenie podstawowych informacji o drukarce.

Obsługa papieru. Umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień podajnika drukarki.

Wydruk. Umożliwia przeglądanie i zmianę domyślnych ustawień zleceń druku.

PCL. (dotyczy tylko drukarki HP LaserJet 1015). Umożliwia przeglądanie i zmienianie informacji o
czcionkach PCL.

Jakość wydruku. Umożliwia przeglądanie i zmianę ustawień jakości druku.

Tryby wydruku. Umożliwia przeglądanie i zmianę trybów wydruku dla różnych rodzajów materiałów.

Ustawienia systemu. Umożliwia przeglądanie i zmianę informacji o systemie.

WEJŚCIE/WYJŚCIE. Umożliwia przeglądanie i zmianę ustawienia limitu czasu wejścia/wyjścia.

Resetuj. Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych.

background image

56 Rozdział 5

PLWW

background image

PLWW

Rozwiązywanie problemów 57

6