HP LaserJet 1015 Printer - Czyszczenie rolki pobierającej

background image

Czyszczenie rolki pobierającej

Jeżeli nie chcesz wymieniać rolki pobierającej tylko ją wyczyścić, wykonaj następujące czynności:

Wyjmij rolkę z gniazda w sposób opisany w punktach 1-5 sekcji

Zmiana rolki pobierającej

.

1

Zamocz niestrzępiącą się szmatkę w alkoholu izopropylowym i wytrzyj rolkę.

OSTRZEŻENIE!

Alkohol jest substancją łatwopalną. Trzymaj alkohol i szmatkę z dala od otwartego ognia. Alkohol musi
całkowicie wyschnąć przed zamknięciem urządzenia i podłączeniem przewodu zasilającego.

2

Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj rolkę pobierającą w celu usunięcia zanieczyszczeń.

3

Poczekaj, aż rolka całkowicie wyschnie przed jej ponowną instalacją w drukarce (zapoznaj się
z punktami 6-9 w rozdziale

Zmiana rolki pobierającej

).

background image

74 Rozdział 6

PLWW