HP LaserJet 1015 Printer - Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

background image

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

1

symbol oznaczający zgaszoną kontrolkę

2

symbol oznaczający świecącą kontrolkę

3

symbol oznaczający migającą kontrolkę

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

Kontrolki stanu Stan drukarki

Działanie

Gotowe

Drukarka jest gotowa do pracy.

Nie jest wymagane żadne działanie.

Przetwarzanie

Drukarka odbiera lub przetwarza dane.

Poczekaj na zakończenie wydruku.

Tryb czyszczenia/test silnika

Drukuje się strona czyszcząca lub strona
testu silnika.

Poczekaj, aż zostanie zakończone drukowanie
strony czyszczącej i drukarka powróci do stanu
gotowości. Zajmie to najwyżej dwie minuty.

Poczekaj, aż zostanie zakończone drukowanie
strony testu silnika i drukarka powróci do stanu
gotowości.

1

2

3

background image

PLWW

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki 61

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

Brak pamięci

W drukarce zabrakło pamięci.

Drukowana strona może zawierać za dużo danych
i nie mieści się w pamięci drukarki. Spróbuj
zmniejszyć rozdzielczość. Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale

Opis ustawień jakości druku

.

Otwarte drzwiczki, zabrakło materiału,
brak kasety z tonerem lub materiał zaciął
się w drukarce.

Drukarka znajduje się w stanie błędu, który
wymaga interwencji użytkownika.

Wykonaj następujące czynności:

Sprawdź, czy drzwiczki kasety z tonerem są
całkowicie zamknięte.

Sprawdź, czy materiał znajduje się w podajniku.
Zapoznaj się z instrukcjami w rozdziale

Wkładanie materiałów

.

Sprawdź, czy kaseta z tonerem jest prawidłowo
zainstalowana w drukarce. Zapoznaj się
z instrukcjami w rozdziale

Wymiana kaset z

tonerem

.

Sprawdź, czy nie nastąpiło zacięcie się
materiału. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale

Usuwanie

zacięcia się papieru

.

Inicjalizacja drukarki

Trwa inicjowanie drukarki.

Nie jest wymagane żadne działanie.

Błąd krytyczny

Wszystkie kontrolki są zapalone.

Odłącz drukarkę od źródła zasilania na
30 minut, a następnie ponownie ją podłącz.

Jeśli drukarka nadal zgłasza błąd, skontaktuj
się z pomocą techniczną HP . Patrz

Kontakt z

pomocą techniczną firmy HP

.

Nie świeci żadna kontrolka.

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do
prądu.

Odłącz oba końce przewodu sieciowego
i ponownie je podłącz.

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki (ciąg dalszy)

Kontrolki stanu Stan drukarki

Działanie

background image

62 Rozdział 6

PLWW