HP LaserJet 1015 Printer - Ubytki

background image

Ubytki

Uwaga

Jeżeli czynności te nie usuną problemu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem
obsługi HP.

W kasecie kończy się toner. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Wymiana kaset z tonerem

.

Materiały mogą nie spełniać wymogów technicznych firmy
Hewlett-Packard (np. są zbyt wilgotne lub za szorstkie). Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów

stosowanych w drukarce

.

Jeżeli cała strona jest jasna, ustawienie gęstości druku jest zbyt jasne
lub włączony jest tryb EconoMode. Ustaw gęstość druku i wyłącz tryb
EconoMode we właściwościach drukarki. Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale

Oszczędzanie tonera

.

Materiały mogą nie spełniać wymogów technicznych firmy
Hewlett-Packard (np. są zbyt wilgotne lub za szorstkie). Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów

stosowanych w drukarce

.

Być może należy oczyścić drukarkę. Zapoznaj się z instrukcjami
w rozdziale

Czyszczenie drukarki

lub

Czyszczenie ścieżki wydruku w

drukarce

.

Pojedynczy arkusz materiału może być wadliwy. Spróbuj ponownie
wydrukować zadanie.

Wilgotność materiału jest nierównomierna lub na powierzchni
materiału znajdują się wilgotne plamy. Spróbuj wydrukować
dokument na nowym arkuszu. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce

.

Partia materiału jest wadliwa. Podczas procesu produkcyjnego
powstały obszary, które nie przyswajają tonera. Spróbuj skorzystać
z materiału innego typu lub innej marki.

Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale

Wymiana kaset z tonerem

.

background image

PLWW

Poprawianie jakości druku 67