HP LaserJet 1015 Printer - Zawijanie lub falowanie

background image

Zawijanie lub falowanie

Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Jeżeli powtarzający się znak
występuje w tym samym miejscu na stronie, zainstaluj nową kasetę
z tonerem firmy HP. Zapoznaj się z instrukcjami w rozdziale

Wymiana

kaset z tonerem

.

Na wewnętrznych częściach drukarki może znajdować się toner.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Czyszczenie drukarki

.

Jeżeli defekt pojawia się również na drugiej stronie arkusza, problem
prawdopodobnie zniknie sam po wydrukowaniu kilku następnych
stron.

Sprawdź, czy w sterowniku drukarki został wybrany właściwy rodzaj
materiału.

Jeżeli znaki mają nieprawidłowy kształt i są słabo widoczne, materiał
może być zbyt śliski. Spróbuj użyć innego materiału. Więcej informacji
można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w

drukarce

.

Jeżeli znaki są zniekształcone, tworząc falisty efekt, może być
konieczna naprawa drukarki. Wydrukuj stronę konfiguracji. Jeśli znaki
mają nieprawidłowy kształt, skontaktuj się z autoryzowanym
dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu firmy HP. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Kontakt z firmą HP

.

Sprawdź, czy materiał jest prawidłowo załadowany oraz czy
prowadnice nie obejmują stosu zbyt mocno lub zbyt słabo. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale

Wkładanie materiałów

.

Podajnik papieru może być przepełniony. Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale

Wkładanie materiałów

.

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce

.

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów. Wysoka temperatura i wilgotność
mogą spowodować zawijanie się materiału. Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w

drukarce

.

Być może materiał zbyt długo znajdował się w podajniku. Odwróć
stos materiału w podajniku. Spróbuj również obrócić materiał
w podajniku o 180°.

Temperatura utrwalacza może być zbyt wysoka. Sprawdź, czy
w sterowniku drukarki został wybrany właściwy rodzaj materiału.
Jeśli nie można usunąć problemu, wybierz taki rodzaj materiału,
który wymaga niższej temperatury utrwalacza, np. folię lub materiał
o niskiej gramaturze.

background image

PLWW

Poprawianie jakości druku 69