HP LaserJet 1015 Printer - Problemy z obsługą materiałów

background image

Problemy z obsługą materiałów

Wybierz opcję najlepiej opisującą problem:

Zacięcie się materiału

Wydruk jest przekrzywiony

Drukarka pobiera jednocześnie kilka stron z podajnika

Drukarka nie pobiera materiałów z podajnika

Drukarka zawija wydruki

Bardzo długi czas drukowania

Problemy z obsługą materiałów

Problem

Rozwiązanie

Zacięcie się materiału

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Usuwanie zacięcia się papieru

.

Sprawdź, czy materiał, na którym drukujesz odpowiada specyfikacjom.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów

stosowanych w drukarce

.

Sprawdź, czy materiały których używasz nie są pomarszczone, pozaginane
lub uszkodzone.

Sprawdź, czy drukarka jest czysta. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Czyszczenie drukarki

.

Wydruk jest przekrzywiony

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Strona krzywo wydrukowana

.

Ustaw prowadnice zgodnie z szerokością i długością używanych materiałów
i ponów próbę druku. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Wkładanie

materiałów

.

Drukarka pobiera
jednocześnie kilka stron z
podajnika

Podajnik papieru może być przepełniony. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Wkładanie materiałów

.

Sprawdź, czy materiały których używasz nie są pomarszczone, pozaginane
lub uszkodzone.

Wkład oddzielający drukarki może być zużyty. Więcej informacji można
znaleźć w rozdziale

Zmiana separatora w drukarce

.

Drukarka nie pobiera
materiałów z podajnika

Rolka pobierająca może być zabrudzona lub uszkodzona. Zapoznaj się
z instrukcjami w rozdziale

Czyszczenie rolki pobierającej

lub

Zmiana rolki

pobierającej

.

Drukarka zawija wydruki

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Zawijanie lub falowanie

.

background image

PLWW

Problemy z obsługą materiałów 63

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

Bardzo długi czas
drukowania

Maksymalna szybkość drukarki wynosi 12 do 14 stron na minutę. Zadanie
drukowania może być bardzo złożone. Spróbuj wykonać następujące czynności:

Zmniejsz stopień złożoności dokumentu (np. zmniejsz liczbę obrazów
graficznych).

Uzyskaj dostęp do ustawień drukarki poprzez sterownik drukarki. Zapoznaj
się z instrukcjami w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

. Wybierz

zwykły papier jako rodzaj materiału.

Uwaga:

Przy wyborze tej opcji toner może się nieprawidłowo utrwalać na

ciężkich materiałach.

Im węższy lub cięższy materiał, tym szybkości drukowania jest mniejsza.
Użyj zwykłego materiału.

Szybkość druku jest zależna od szybkości procesora komputera, ilości
pamięci i ilości wolnego miejsca na twardym dysku komputera. Spróbuj
poprawić te elementy.

Problemy z obsługą materiałów (ciąg dalszy)

Problem

Rozwiązanie

background image

64 Rozdział 6

PLWW