HP LaserJet 1015 Printer - Usuwanie zacięcia się papieru 

background image

Usuwanie zacięcia się papieru

Czasami zdarza się, że podczas drukowania materiał zacina się w drukarce. Oto niektóre z możliwych
przyczyn:

Podajniki zostały załadowane nieprawidłowo lub są przepełnione. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Wkładanie materiałów

.

Materiał nie spełnia specyfikacji HP. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje

materiałów stosowanych w drukarce

.

Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do podajnika należy najpierw wyjąć cały stos i wyrównać go wraz
z dodanymi materiałami. Pomaga to zapobiec podawaniu do drukarki wielu arkuszy materiału jednocześnie
i ogranicza możliwość zacięcia się papieru.

Zacięcie się papieru sygnalizowane jest przez komunikat błędu w oprogramowaniu oraz kontrolki na
panelu sterowania drukarki. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Kontrolki sygnalizacyjne stanu

drukarki

.