HP LaserJet 1015 Printer - Usuwanie zaciętej strony

background image

Usuwanie zaciętej strony

PRZESTROGA

Zacięcia papieru mogą powodować rozsypywanie się tonera na stronie. Jeżeli wybrudzisz tonerem ręce lub
ubranie, wypłucz je w zimnej wodzie. Gorąca woda utrwala toner na tkaninie.

Uwaga

Podczas usuwania zacięć papieru, w tym zacięć papieru w pojemniku wyjściowym, należy otworzyć
drzwiczki kasety z tonerem i wyjąć kasetę z tonerem. Nie zamykaj drzwiczek i nie wkładaj kasety, dopóki
nie zostanie usunięte zacięcie papieru. Otwarcie drzwiczek i wyjęcie kasety z tonerem zmniejsza nacisk na
rolki drukarki i ułatwia usuwanie zaciętego papieru.

1

Otwórz drzwiczki kasety z tonerem.

2

Wyjmij i odłóż kasetę z tonerem.

PRZESTROGA

Kasety z tonerem nie należy narażać na bezpośrednie działanie światła, ponieważ może ono spowodować
jej uszkodzenie.

3

Obiema dłońmi uchwyć najbardziej widoczny fragment papieru (może to być w połowie strony)
i delikatnie wyciągnij go z drukarki.

background image

72 Rozdział 6

PLWW

4

Po wyjęciu zaciętego materiału włóż kasetę z tonerem do drukarki i zamknij drzwiczki kasety
z tonerem.

Po usunięciu zaciętego materiału wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

Uwaga

Przy dodawaniu nowych materiałów do pojemnika należy wyjąć cały stos z podajnika i wyrównać go wraz z
dodanymi materiałami.

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

background image

PLWW

Czyszczenie rolki pobierającej 73