HP LaserJet 1015 Printer - Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie

background image

Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie

Wybierz opcję najlepiej opisującą problem:

zniekształcony, błędny lub niepełny tekst

Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony

Format strony jest inny niż format strony wydrukowanej na innej drukarce

Jakość grafiki

Powrót do rozdziału

Rozwiązywanie problemów technicznych

.

Problemy z wydrukowaną stroną

Problem

Rozwiązanie

zniekształcony, błędny lub
niepełny tekst

Kabel równoległy lub USB może być luźny lub uszkodzony. Spróbuj wykonać
następujące czynności:

Spróbuj dokonać wydruku, który ostatnim razem był prawidłowy.

Jeżeli to możliwe, podłącz kabel równoległy lub USB i drukarkę do innego
komputera i spróbuj wykonać wydruk, który ostatnim razem był prawidłowy.

Wyjmij z drukarki przewód zasilający, odłącz z obu stron kabel równoległy lub
USB. Ponownie podłącz z obu stron kabel równoległy lub USB i podłącz kabel
zasilający.

UWAGA

Przed podłączeniem kabla do drukarki zawsze należy odłączyć przewód zasilający.
W przeciwnym wypadku drukarka może zostać uszkodzona.

Być może podczas instalacji oprogramowania wybrano nieprawidłowy sterownik
drukarki. Upewnij się, że we właściwościach drukarki został wybrany odpowiedni
sterownik.

Być może wystąpił problem z oprogramowaniem. Spróbuj wykonać wydruk za
pomocą innego programu.

Brakuje grafiki lub tekstu, albo
występują puste strony

Upewnij się, czy w pliku nie ma pustych stron.

Być może na kasecie z tonerem nadal jest naklejona taśma zabezpieczająca.
Wyjmij kasetę z tonerem i zdejmij taśmę. Włóż kasetę do drukarki. Zapoznaj się
z instrukcjami w rozdziale

Wymiana kaset z tonerem

.

Ustawienia grafiki skonfigurowane w oknie właściwości drukarki mogą być
nieprawidłowe dla wykonywanego rodzaju wydruku. Spróbuj wybrać inne
ustawienia w oknie właściwości drukarki. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Format strony jest inny niż
format strony wydrukowanej na
innej drukarce

Jeżeli dokument został utworzony przy użyciu starszego lub innego sterownika
drukarki (oprogramowania drukarki), lub też przy innych ustawieniach drukarki,
format strony może się zmienić podczas wydruku przy użyciu nowego sterownika
drukarki lub przy nowych ustawieniach drukarki. Aby spróbować usunąć ten
problem, zmień rozdzielczość, rozmiar materiału, ustawienia czcionek i inne opcje.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

Jakość grafiki

Ustawienia grafiki mogą nie nadawać się do wykonania danego zadania
drukowania. We właściwościach drukarki sprawdź ustawienia grafiki,
np. rozdzielczość i odpowiednio je dostosuj. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

background image

PLWW

Problemy z oprogramowaniem drukarki 65