HP LaserJet 1015 Printer - Zmiana rolki pobierającej 

background image

Zmiana rolki pobierającej

Jeżeli drukarka systematycznie nie pobiera materiałów lub pobiera jednocześnie kilka arkuszy, może być
konieczna wymiana rolki pobierającej lub jej oczyszczenie. Informacje na temat zamawiania nowej rolki
można znaleźć w rozdziale

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

.

PRZESTROGA

Zaniedbanie tych czynności może spowodować uszkodzenie drukarki.

1

Odłącz od drukarki przewód zasilający i poczekaj, aż drukarka ostygnie.

2

Otwórz drzwiczki kasety z tonerem i wyjmij kasetę.

3

Odszukaj rolkę pobierającą.

4

Zwolnij małe, białe zatrzaski z każdej strony rolki i obróć rolkę do przodu.

background image

PLWW

Zmiana rolki pobierającej 75

5

Delikatnie pociągnij rolkę do góry i wyjmij ją z drukarki.

6

Włóż nową lub wyczyszczoną rolkę do gniazda. Instrukcja postępowania znajduje się w rozdziale

Czyszczenie rolki pobierającej

. Okrągłe i prostokątne bolce umieszczone z każdej strony rolki

pobierającej uniemożliwiają nieprawidłowe włożenie je do gniazda.

7

Obracaj górę instalowanej rolki od siebie, aż z obu stron zaskoczy ona na swoje miejsce w gnieździe.

background image

76 Rozdział 6

PLWW

8

Włóż kasetę z tonerem do drukarki i zamknij drzwiczki kasety.

9

Podłącz do gniazdka elektrycznego przewód zasilający drukarkę i włącz ją.

background image

PLWW

Zmiana separatora w drukarce 77