HP LaserJet 1015 Printer - A Dane techniczne drukarek

background image

Dane techniczne drukarek

Niniejszy załącznik zawiera następujące informacje:

Dane techniczne

Zgodność z wymogami FCC (Federalnej Komisji Łączności)

Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Oświadczenia wymagane przepisami

background image

80 Dodatek A

PLWW