HP LaserJet 1015 Printer - Deklaracja zgodności

background image

Deklaracja zgodności

zgodnie z normą ISO/IEC Guide 22 i EN45014

Nazwa producenta:

Hewlett-Packard Company

Adres producenta:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

oświadcza, że produkt

Nazwa wyrobu:

HP LaserJet 1010

Numer produktu:

Q2460A, Q2461A, Q2462A

Prawny numer modelu

3

BOISB-0207-00

Opcje produktu:

WSZYSTKIE

jest zgodny z następującymi specyfikacjami:

Bezpieczeństwa:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (Klasa 1 produktów Laser/LED)

GB4943:1995

EMC:

CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Klasa B

1

EN 61000-3-2:1995/A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Tytuł 47 CFR, Część 15 Klasa B

2

) / ICES-003, Wydanie 3

AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

Dodatkowe informacje:

Niniejszy wyrób spełnia wymogi dyrektywy EMC 89/336/EEC i dyrektywy dla niskich napięć 73/23/EEC i w związku
z tym został oznakowany symbolem CE.

1) Wyrób został sprawdzony w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy Hewlett-Packard.

2) Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Używanie urządzenia jest uwarunkowane dwiema
zasadami: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować
wszystkie odbierane zakłócenia łącznie z tymi, które mogą wywoływać niepożądane rezultaty podczas pracy.
3) Ze względów prawnych produktowi przydzielono prawny numer produktu. Tego numeru nie należy mylić z nazwą
handlową (HPLaserJet 1010) lub numerami produktów (Q2460A, Q2461A, Q2462A).

Boise, Idaho USA

1 kwietnia 2003 r.

Aby uzyskać informację TYLKO w sprawach dotyczących przepisów prawnych należy zwracać się do:

Australia:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41
Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Europa:

Lokalne biuro handlowe i obsługi technicznej firmy Hewlett-Packard lub
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,
Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen
(FAKS: +49-7031-14-3143).

USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Tel: 208-396-6000)

background image

PLWW

Oświadczenia wymagane przepisami 89