HP LaserJet 1015 Printer - Zgodność z wymogami FCC (Federalnej Komisji Łączności) 

background image

Zgodność z wymogami FCC (Federalnej Komisji Łączności)

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych
klasy B przedstawionymi w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie
odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych.
Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może spowodować zakłócenia w łączności radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten
powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez
wyłączenie i włączenie sprzętu, należy spróbować usunąć te zakłócenia w następujący sposób:

Zmieniając kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

Zwiększając odległość pomiędzy sprzętem i odbiornikiem.

Podłączając sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik.

Zwracając się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Uwaga

Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji drukarki bez wyraźnego zezwolenia firmy Hewlett-Packard
może spowodować utratę prawa do używania niniejszego urządzenia.

Wymagane jest użycie ekranowanego kabla złącza w celu spełnienia wymogów ograniczeń dotyczących
urządzeń Klasy B, zgodnie z przepisami zawartymi w Części 15 przepisów FCC.

background image

PLWW

Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska 85