HP LaserJet 1015 Printer - Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce 

background image

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce

Drukarki HP LaserJet zapewniają druk o doskonałej jakości. Drukarka akceptuje różne rodzaje
materiałów, takie jak papier cięty (w tym papier makulaturowy), koperty, nalepki, folie przezroczyste,
papier welinowy i papier o nietypowym formacie. Właściwości takie jak gramatura, ziarnistość i zawartość
wilgoci są ważnymi czynnikami, mającymi wpływ na wydajność drukarki i jakość wydruków.

Drukarka może wykorzystywać różne rodzaje papierów i innych materiałów, zgodnie z zaleceniami
podanymi w niniejszej instrukcji. Materiały nie spełniające tych zaleceń mogą powodować następujące
problemy:

Niska jakość druku

Zwiększone ryzyko zacięcia się materiału w drukarce

Przedwczesne zużycie się drukarki, wymagające naprawy

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy używać wyłącznie papieru i materiałów drukarskich firmy
HP. Firma Hewlett-Packard nie zaleca stosowania materiałów innych producentów. Firma HP nie ma
wpływu na ich produkcję i nie może kontrolować ich jakości.

Czasami zdarza się, że materiał spełnia wszystkie zalecenia opisane w niniejszym podręczniku, a mimo to
nie daje zadawalających rezultatów. Może to być powodowane niewłaściwym obchodzeniem się z nim,
niewłaściwym poziomem temperatury i wilgotności lub innych parametrów, na które firma Hewlett-Packard
nie ma wpływu.

Przed zakupem większej ilości materiału należy sprawdzić, czy spełnia on wymagania przedstawione w
niniejszym podręczniku oraz w dokumencie Zalecenia dotyczące papieru i innych materiałów
drukarskich
. (Wskazówki dotyczące zamawiania można znaleźć w rozdziale

Zamawianie materiałów

eksploatacyjnych

.) Przed takim zakupem należy również każdorazowo przetestować nabywany materiał.

PRZESTROGA

Używanie materiałów, które nie spełniają wymogów firmy Hewlett-Packard może być przyczyną powstawania
problemów z drukarką i jej uszkodzeń wymagających naprawy. Tego typu naprawy nie są objęte umowami
gwarancyjnymi ani serwisowymi firmy Hewlett-Packard.

background image

PLWW