HP LaserJet 1015 Printer - Ograniczona gwarancja trwałości kasety z tonerem

background image

Ograniczona gwarancja trwałości kasety z tonerem

Uwaga

Poniższa gwarancja dotyczy kasety z tonerem dostarczonej z drukarką.

Kasety z tonerem HP objęte są gwarancją braku usterek materiałowych i wykonawczych do czasu
wyczerpania się tonera HP . Gwarancja obejmuje wszelkie usterki i wadliwe działanie nowej kasety
z tonerem firmy HP.

Często zadawane pytania

Jak długo trwa gwarancja?

Gwarancja jest ważna aż do wyczerpania się tonera HP , po czym gwarancja wygasa.

Skąd wiadomo, że toner firmy HP kończy się?

Toner HP wyczerpał się i zakończył się okres trwałości kasety z tonerem kiedy na wydruku pojawiają się
jasne lub wybrakłe litery lub kiedy na ekranie pojawia się komunikat o końcu okresu trwałości kasety.

Co zrobi firma Hewlett-Packard?

Firma Hewlett-Packard zdecyduje, czy wymienić wadliwy wyrób, czy zwrócić klientowi koszty zakupu.
Jeżeli to możliwe, firma HP prosi o dołączenie próbki wydruku wykonanego za pomocą wadliwej kasety
z tonerem.

Czego niniejsza gwarancja nie obejmuje?

Gwarancja nie obejmuje kaset ponownie napełnionych, opróżnionych, niewłaściwie lub nieprawidłowo
używanych oraz kaset umyślnie uszkodzonych.

W jaki sposób można zwrócić wadliwą kasetę z tonerem?

Jeżeli kaseta okaże się wadliwa, należy wypełnić formularz informacyjny i załączyć próbkę ilustrującą
usterkę. Formularz i kasetę należy zwrócić w punkcie zakupu, gdzie kaseta zostanie wymieniona.

W jakim zakresie obowiązują przepisy stanowe, prowincjonalne lub poszczególnych
krajów/regionów?

Niniejsza ograniczona gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także
inne prawa, w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji. Niniejsza ograniczona gwarancja jest
jedyną gwarancją udzieloną na kasetę z tonerem firmy HP i zastępuje ona wszelkie inne gwarancje
odnoszące się do tego produktu.

FIRMA HEWLETT-PACKARD W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
SZKODY NASTĘPCZE, PRZYCZYNOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA KARNE
ANI Z NAWIĄZKĄ, ANI TEŻ ZA UTRATĘ ZYSKÓW SPOWODOWANĄ NARUSZENIEM NINIEJSZEJ
GWARANCJI LUB CZYM INNYM.

W PRZYPADKU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII: WARUNKI
NINIEJSZEJ GWARANCJI, ZA WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJĄ,
NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ
DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO
PRODUKTU.

background image

PLWW