HP LaserJet 1015 Printer - Skorowidz

background image

Skorowidz 109

Skorowidz

A

anulowanie zadania drukowania 36
arkusz danych bezpieczeństwa materiału (MSDS) 87

B

błędy, oprogramowanie 65
brakuje grafiki 64
brakuje tekstu 64
Broszury, drukowanie 34

C

charakterystyka 4

jakość 4
oszczędność pieniędzy 4
prędkość 4
profesjonalna jakość 4

ciężkie materiały, wskazówki dotyczące używania 97
części zamienne, zamawianie 108
czyszczenie

drukarka 46
gniazda kasety z tonerem 46
rolka pobierająca 73
ścieżki wydruku 48

D

dostęp, kaseta z tonerem 10
drukarka

charakterystyka 4
czyszczenie 46
oprogramowanie 11
panel sterowania 7
połączenia 16
ponowne pakowanie 105
problemy z oprogramowaniem 65
prowadnice materiałów 8
przegląd 5
specyfikacje 80

drukowanie

anulowanie zadania drukowania 36
broszur 34
folie 22
formularze z nadrukiem 26
karton 27
koperty 23
materiały o nietypowym formacie 27
na obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie) 32
na wielu kopertach 24
nalepki 22
N-up 31
papier firmowy 26
raport konfiguracji 50
strona pokazowa 50
wielu stron na jednym arkuszu papieru 31
znaków wodnych 30

drukowanie obustronne 32
drukowanie obustronne (dupleks) 32
drukowanie typu N-up

Windows 31

drzwiczki

kaseta z tonerem 5, 10

E

EconoMode 38
Energy Star 85

F

folie

drukowanie 22
wskazówki dotyczące używania 95

formularze, drukowanie 26

G

grafika

brak 64
niska jakość 64

gwarancja

kaseta z tonerem 102
oświadczenie o ograniczonej gwarancji HP 101
rozszerzona 104

I

informacje, łącza do wybranych zagadnień 2

J

jakość druku

EconoMode 38
falowanie 68
jasny lub wyblakły druk 66
obwódka tonera wokół znaków 69
pionowe linie 67
plamki tonera 66
powtarzające się pionowe defekty 68
rozmazanie tonera 67
strona krzywo wydrukowana 68
sypki toner 67
szare tło 67
ubytki 66
ustawienia 37
zagięcia 69
zawijanie 68
zmarszczki 69
zniekształcone znaki 68

K

karta Alarmy (przybornik HP) 54
karta Dokumentacja (przybornik HP) 54
karta Rozwiązywanie problemów (przybornik HP) 53
karta Stan (przybornik HP) 53
karton

drukowanie 27
wskazówki dotyczące używania 97

kaseta z tonerem

adresy zakładów utylizacji 86
czyszczenie gniazda kasety z tonerem 46
dostęp 10
drzwiczki 5, 10
gwarancja 102
korzystanie z kaset innych producentów 40
przechowywanie 41
spodziewana żywotność 42
zmiana 44

background image

110 Skorowidz

PLWW

kasety z tonerem innych producentów 40
konfiguracja

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

kontakt z firmą HP 106
kontrolka Gotowe 5
kontrolka Start 5
kontrolka Uwaga 5
kontrolki

Gotowe 5
kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki 60
Start 5
Uwaga 5

kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki 60
koperty

drukowanie na jednej kopercie 23
drukowanie na wielu kopertach 24
wskazówki dotyczące używania 96

L

licencja, oprogramowanie 100

Ł

łącza do instrukcji obsługi 2

M

materiałów

czyszczenie ścieżki wydruku 48
drukowanie na materiałach o nietypowym formacie 27
obsługiwane formaty 93
rodzaje, których należy unikać 19
rodzaje, których używanie może spowodować uszkodzenie drukarki 19
różne rodzaje 21
specyfikacje 92
typowe miejsca zacinania 70
usuwanie zacięcia się papieru 70
usuwanie zaciętej strony 71
wkładanie 21
wskazówki dotyczące używania 94
wybór 18

materiały eksploatacyjne, zamawianie 107
materiały o nietypowym formacie, drukowanie 27

N

nalepki

drukowanie 22
wskazówki dotyczące używania 95

naprawy

kontakt z firmą HP 106
sprzęt 103

Numer ii

O

obsługa

kontakt z firmą HP 106
sprzęt 103

obsługa techniczna sprzętu i naprawa 103
obsługiwane formaty materiałów 93
oprogramowanie

instalacja 11
obsługiwane systemy operacyjne 11
problemy 65
sterowniki drukarki, Macintosh 15
umowa licencyjna 100
witryny umożliwiające pobranie 2

oświadczenia wymagane przepisami

deklaracja zgodności 88
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) 89
Koreańskie oświadczenie EMI 89
oświadczenie o bezpieczeństwie lasera 89
oświadczenie w sprawie promieniowania laserowego dla Finlandii 90

otoczenia

specyfikacje 80

P

panel sterowania 7
papier

problemy i rozwiązania 94
wskazówki dotyczące używania 94
wybór 18

papier firmowy, drukowanie 26
płytka rozdzielacza

zmiana 77
znajdowanie 6

podajnik

główny 5, 8
podajnik główny 5
priorytet pobierania materiałów 5
wkładanie materiałów do podajnika głównego 21
wkładanie materiałów do podajnika z priorytetem pobierania 21
z priorytetem pobierania materiałów 5, 8

podajnik główny 5, 8

wkładanie 21

podajnik z priorytetem pobierania materiałów 5, 8

wkładanie 21

pojemnik wyjściowy 5, 9
pokrywa podajnika 5
pomoc elektroniczna, właściwości drukarki 14
pomoc techniczna poprzez sieć WWW 2
pomoc techniczna, witryny WWW 2
ponowne pakowanie drukarki 105
poprawianie jakości druku 66
port

równoległy 6
USB 6

port równoległy 6
port USB 6
problemy z obsługą papieru 62
Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska 85
prowadnice materiałów 8
prowadnice, materiały 8
przegląd, drukarka 5
przewód

równoległy 16
USB 16

przewód równoległy, podłączanie 16
przewód USB, podłączanie 16
przybornik HP

karta Alarmy 54
karta Dokumentacja 54
karta Rozwiązywanie problemów 53
karta Stan 53
przeglądanie zawartości 51
ustawienia drukarki 55

przycisk

Anulowanie zlecenia 5
Start 5

przycisk Anulowanie zlecenia 5
przycisk Start 5
przycisk zasilania 6
puste strony 64

background image

PLWW

Skorowidz 111

R

raport konfiguracji 50
raporty, drukowanie 50
ręczne dupleksowanie (drukowanie na obu stronach papieru) 32
rodzaje materiałów 21
rolka pobierająca

czyszczenie 73
zmiana 74

rozdzielczość, ustawienia 37
rozszerzona gwarancja 104
rozwiązywanie problemów

brakuje grafiki lub tekstu 64
falowanie 68
jakość druku 59
jasny lub wyblakły druk 66
komunikacja między drukarką a komputerem 59
konfiguracja drukarki 58
kontakt z pomocą techniczną firmy HP 59
kontrolka Gotowe 58
niepełny tekst 64
niska jakość obrazów 64
obwódka tonera wokół znaków 69
pionowe linie 67
plamki tonera 66
powtarzające się pionowe defekty 68
problemy z obsługą papieru 62
problemy z oprogramowaniem drukarki 65
przybornik HP 51
puste strony 64
rozmazanie tonera 67
rozwiązania 58
strona konfiguracyjna, drukowanie 50
strona krzywo wydrukowana 68
strona pokazowa 58
sypki toner 67
szare tło 67
ubytki 66
wydrukowana strona i jej oczekiwany wygląd 59
wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie 64
zagięcia 69
zawijanie 68
zmarszczki 69
zniekształcone znaki 68
zniekształcony tekst 64

S

specyfikacje 80

akustyczne 80
elektryczne 81
fizyczne 82
materiałów 92
otoczenia 80
porty 83
wydajność i pojemność 82

spodziewana żywotność, kaseta z tonerem 42
sterownik drukarki

instalacja 11
Macintosh 15

sterowniki drukarek

witryny umożliwiające pobranie 2

strona pokazowa 50
strony informacyjne drukarki

raport konfiguracji 50
strona pokazowa 50

strony informacyjne, drukowanie 50
systemy operacyjne, obsługiwane 11

Ś

ścieżki materiałów

podajnik główny 8
podajnik z priorytetem pobierania materiałów 8
pojemnik wyjściowy 9
prowadnice materiałów 8

T

tekst

brak 64
zniekształcony 64

toner

czyszczenie gniazda kasety z tonerem 46
drzwiczki kasety z tonerem 5
mało tonera 66
obwódka tonera 69
oszczędzanie 43
otwieranie drzwiczek kasety z tonerem 10
plamki 66
przechowywanie kaset z tonerem 41
rozmazanie 67
sypki toner 67
wymiana kaset z tonerem 44

U

ustawienia

jakość druku 37
zmiana tylko dla bieżącej aplikacji 13
zmiana ustawień domyślnych w systemach Windows 98, 2000, ME 13
zmiana ustawień domyślnych w systemie Windows XP 13

ustawienia domyślne

jakość druku 37

ustawienia drukarki

przybornik HP 55

ustawienia drukowania, zmiana 14
usuwanie zacięcia się papieru 70
usuwanie zaciętej strony 71
utylizacja

adres do wysłania kaset z tonerem 86
Program zwrotu materiałów eksploatacyjnych firmy HP i ochrony środowiska

86

W

wiele stron, drukowanie na jednym arkuszu papieru 31
wkładanie materiałów

podajnik główny 21
podajnik z priorytetem pobierania materiałów 21

właściwości drukarki

pomoc elektroniczna 14

Właściwości drukarki

uzyskiwanie dostępu 13

włącznik/wyłącznik 6
wybieranie papieru i innych materiałów 18
wybór papieru i innych materiałów 18

Z

zacięcia

typowe miejsca zacinania się materiałów 70
usuwanie 70
usuwanie zaciętej strony 71

zgodność z wymogami FCC (Federalnej Komisji Łączności) 84
zmiana

płytka rozdzielacza 77
rolka pobierająca 74

zmniejszanie zużycia tonera 43
znaki wodne, drukowanie 30
zniekształcony tekst 64

background image

112 Skorowidz

PLWW

background image
background image

*Q2460-90922*

*Q2460-90922*

Q2460-90922

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company