HP LaserJet 1015 Printer - Spis treści

background image

Spis treści iii

Spis treści

1 Podstawowe informacje o drukarce

Szybki dostęp do dodatkowych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Łącza dostępu poprzez sieć WWW do sterowników, oprogramowania i pomocy technicznej . . . 2
Łącza do instrukcji obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gdzie można znaleźć więcej informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Konfiguracje drukarek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp LaserJet 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
hp LaserJet 1012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
hp LaserJet 1015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Charakterystyka drukarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Doskonała jakość druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Oszczędność czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Oszczędność pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tworzenie profesjonalnych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Drukarka serii HP LaserJet 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Panel sterowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ścieżki materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Podajnik główny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podajnik z priorytetem pobierania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prowadnice materiałów w podajnikach drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pojemnik wyjściowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dostęp do kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Drzwiczki kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Oprogramowanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Obsługiwane systemy operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Instalacja oprogramowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Właściwości drukarki (sterownik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Priorytet ustawień drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pomoc elektroniczna w wyborze właściwości drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podłączanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Podłączanie drukarki za pomocą portu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Podłączanie drukarki za pomocą portu równoległego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 Materiały

Wybór papieru i innych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Materiały, których należy unikać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Materiały, których używanie może spowodować uszkodzenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wkładanie materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Podajnik główny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Podajnik z priorytetem pobierania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Specjalne rodzaje materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Drukowanie na foliach i nalepkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Drukowanie na foliach i nalepkach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Drukowanie na kopertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Drukowanie na jednej kopercie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Drukowanie na wielu kopertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

background image

iv

Spis treści

PLWW

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie i na kartonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie lub na kartonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3 Prace drukarskie

Drukowanie znaków wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Drukowanie znaków wodnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dostęp do funkcji drukowania wielu stron na arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ręczne drukowanie obustronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Drukowanie broszur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Anulowanie zadania drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Opis ustawień jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tryb EconoMode (oszczędzanie tonera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4 Konserwacja

Korzystanie z kaset z tonerem firmy HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Zalecenia firmy HP dotyczące kaset z tonerem innych producentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Przechowywanie kaset z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Spodziewana żywotność kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Oszczędzanie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Wymiana kaset z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Czyszczenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Czyszczenie gniazda kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Czyszczenie ścieżki wydruku w drukarce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5 Zarządzanie drukarką

Strony informacyjne drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Strona pokazowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Raport konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Używanie przybornika HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Obsługiwane systemy operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Obsługiwane przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Aby otworzyć przybornik HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Elementy przybornika HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Inne łącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Karta Stan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Karta Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Karta Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Karta Dokumentacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Okno zaawansowanych ustawień drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

background image

PLWW

Spis treści v

6 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Problemy z obsługą materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Problemy z oprogramowaniem drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Poprawianie jakości druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Jasny lub wyblakły druk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Plamki tonera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Ubytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Pionowe linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Szare tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Rozmazanie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Sypki toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Powtarzające się pionowe defekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Zniekształcone znaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Strona krzywo wydrukowana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Zawijanie lub falowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Zmarszczki lub zagięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Obwódka tonera wokół znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Usuwanie zacięcia się papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Typowe miejsca zacinania się materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Usuwanie zaciętej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Czyszczenie rolki pobierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Zmiana rolki pobierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Zmiana separatora w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Dodatek A Dane techniczne drukarek

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Zgodność z wymogami FCC (Federalnej Komisji Łączności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Oświadczenia wymagane przepisami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Koreańskie oświadczenie EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Oświadczenie VCCI (Japan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Oświadczenie w sprawie promieniowania laserowego dla Finlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Dodatek B Specyfikacje materiałów

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Obsługiwane formaty materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Wskazówki dotyczące używania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Nalepki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Folie przezroczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Karty i ciężkie materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

background image

vi

Spis treści

PLWW

Dodatek C Gwarancja i warunki udzielania licencji

Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Ograniczona gwarancja trwałości kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Obsługa techniczna sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Rozszerzona gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Wskazówki dotyczące ponownego zapakowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Kontakt z firmą HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

Dodatek D Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Skorowidz

background image

PLWW

Podstawowe informacje o drukarce 1

1