Ajutor HP LaserJet 1015 Printer

background image

utilizare

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

Imprimanta

background image
background image

Imprimanta
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
series

ghidul utilizatorului

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 S.U.A.

Informaţii despre drepturile de autor

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Toate drepturile rezervate. Reproducerea,
adaptarea sau traducerea fără autorizaţie
prealabilă în scris sunt interzise, cu excepţia
operaţiilor permise de legile dreptului de autor.

Unui utilizator al imprimantei Hewlett-Packard
asociat acestui ghid al utilizatorului i se acordă
permisiunea: a) de a imprima copii ale acestui
ghid al utilizatorului pentru a fi utilizate în scop
PERSONAL, INTERN sau ÎN CADRUL
COMPANIEI, fiindu-i interzis să vândă, să revândă
sau să distribuie în orice alt mod copiile, şi
b) de a amplasa o copie electronică a acestui
ghid al utilizatorului pe un server de reţea, cu
condiţia ca accesul la copia electronică să fie
permis numai utilizatorilor PERSONALI, INTERNI
ai imprimantei Hewlett-Packard asociată acestui
ghid.

Cod document: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Garanţie

Informaţiile cuprinse în acest document pot fi
modificate fără notificare prealabilă.

Hewlett-Packard nu garantează în nici un fel
aceste informaţii.

HEWLETT-PACKARD ÎN MOD EXPRES NU
RECUNOAŞTE GARANŢIA IMPLICITĂ
DE VANDABILITATE ŞI DE ADAPTARE LA
UN ANUMIT SCOP.

Hewlett-Packard nu va fi răspunzătoare pentru
nici o daună directă, indirectă, incidentală,
implicită sau pentru alte daune pretinse legate de
furnizarea sau folosirea acestor informaţii.

Recunoaştere a mărcilor comerciale

Microsoft®, Windows® şi Windows NT® sunt
mărci comerciale înregistrate în S.U.A.
ale Microsoft Corporation.

Energy Star® şi sigla Energy Star ® sunt mărci
înregistrate în S.U.A. ale United States
Environmental Protection Agency.

Netscape este o marcă comercială din S.U.A.
a Netscape Communications Corporation.

Toate celelalte produse menţionate aici pot fi
mărci comerciale înregistrate ale companiilor
respective.

background image

ROWW