HP LaserJet 1015 Printer - Unde să căutaţi informaţii suplimentare

background image

Unde să căutaţi informaţii suplimentare

Ghidul utilizatorului de pe CD: Informaţii detaliate despre utilizarea şi depanarea imprimantei.
Disponibil pe CD-ROM-ul furnizat odată cu imprimanta.

Ajutor interactiv: Informaţii despre opţiunile imprimantei care sunt disponibile în driverele de
imprimantă. Pentru a vizualiza un fişier Help (Ajutor), accesaţi Help (Ajutor) interactiv din driverul
imprimantei.

Varianta HTML (interactivă) a Ghidului utilizatorului: Informaţii detaliate despre utilizarea şi
depanarea imprimantei. Disponibil la adresa

http://www.hp.com/support/lj1010

. După ce v-aţi

conectat, selectaţi Manuals (Manuale).

background image

ROWW

Configuraţii ale imprimantei 3