HP LaserJet 1015 Printer - Software pentru calculatoare Macintosh

background image

Software pentru calculatoare Macintosh

Accesarea driverului de imprimare (Mac OS 9.x)

1

Din meniul Apple, selectaţi Chooser (Selector).

2

Faceţi clic pe pictograma hp LaserJet vx.x din partea stângă sus a casetei de dialog Chooser
(Selector).

3

Alegeţi una din următoarele variante, în funcţie de cum sunt conectate calculatorul şi imprimanta.

USB: Treceţi la pasul 4.

AppleTalk: Selectaţi Zona (Zone) corectă AppleTalk pentru imprimanta personală, în partea

stângă jos a casetei de dialog Chooser (Selector).

4

Faceţi clic pe numele imprimantei hp LaserJet 1010 series din partea dreaptă a casetei de dialog
Chooser (Selector).

5

Închideţi Chooser (Selector).

Accesarea driverului de imprimare (Mac OS X v10.x)

1

Faceţi clic pe pictograma unităţii de disc dur de pe spaţiul de lucru.

2

Faceţi clic pe Applications (Aplicaţii), apoi faceţi clic pe Utilities (Utilitare).

3

Faceţi clic pe Print Center (Centru de imprimare).

4

Faceţi clic pe Add Printer (Adăugare imprimantă). Apare caseta de dialog Add Printer List (Listă
adăugare imprimantă).

5

Selectaţi USB sau AppleTalk din meniul din partea superioară.

Notă

Dacă utilizaţi AppleTalk, s-a putea să fie necesar să selectaţi şi Zona corectă (Zone) din lista celui de-al doilea
meniu.

6

Selectaţi numele imprimantei din lista de imprimante.

7

Faceţi clic pe Add (Adăugare).

background image

16 Capitol 1

ROWW