HP LaserJet 1015 Printer - Instalarea software-ului de imprimantă

background image

Instalarea software-ului de imprimantă

Pentru a instala driverul de imprimare pentru Windows 95

Pentru a instala software-ul de imprimantă pentru Windows 95 trebuie să utilizaţi expertul Add Printer
(Adăugare imprimantă).

1

Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Settings (Setări).

2

Faceţi clic pe Printers (Imprimante).

3

Faceţi dublu clic pe Add Printer (Adăugare imprimantă), apoi faceţi clic pe Next (Următorul) după
cum este necesar.

4

Selectaţi local printer (imprimantă locală) şi faceţi clic pe Next (Următorul).

5

Faceţi clic pe Have Disk (Obţinere disc).

6

Faceţi clic pe Browse (Răsfoire) şi selectaţi litera corespunzătoare unităţii de CD-ROM.

7

Faceţi dublu clic pe folderul corect pentru limba dvs.

8

Faceţi dublu clic pe folderul Drivers (Drivere).

9

Faceţi dublu clic pe folderul Win9X_ME.

10 Faceţi dublu clic pe folderul driverului PCL 5e.

11 Faceţi clic pe fişierul hp1300w5.inf pentru a-l evidenţia.

12 Faceţi clic pe OK pentru a finaliza instalarea driverului. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

background image

12 Capitol 1

ROWW

Pentru a instala driverul de imprimare pentru Windows NT 4.0

Pentru a instala software-ul de imprimantă pentru Windows NT 4.0 trebuie să utilizaţi expertul Add Printer
(Adăugare imprimantă).

1

Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Settings (Setări).

2

Faceţi clic pe Printers (Imprimante).

3

Faceţi dublu clic pe Add Printer (Adăugare imprimantă), apoi faceţi clic pe Next (Următorul) după
cum este necesar.

4

Selectaţi My Computer (Computerul meu) şi faceţi clic pe Next (Următorul).

5

Selectaţi portul corespunzător şi faceţi clic pe Next (Următorul).

Notă

Pentru o conexiune locală, portul este LPT1.

6

Faceţi clic pe Have Disk (Obţinere disc).

7

Faceţi clic pe Browse (Răsfoire) şi selectaţi litera corespunzătoare unităţii de CD-ROM. Dacă litera
unităţii de CD-ROM nu apare în lista verticală, introduceţi litera corectă urmată de două puncte şi de
forward slash. De exemplu, introduceţi

E:/

8

Faceţi dublu clic pe folderul corect pentru limba dvs.

9

Faceţi dublu clic pe folderul Drivers (Drivere).

10 Faceţi dublu clic pe folderul WinNT.

11 Faceţi dublu clic pe folderul driverului PCL 5e.

12 Fişierul hp1300m5.inf ar trebui să fie evidenţiat. Dacă nu este, faceţi clic pe el pentru a-l evidenţia.

13 Faceţi clic pe Open (Deschidere).

14 În caseta de dialog Install from Disk (Instalare de pe disc), faceţi clic pe OK.

15 Faceţi clic pe Următorul.

16 Alegeţi numele imprimantei (aceasta este opţional) şi opţiunile implicite ale imprimantei. Faceţi clic pe

Următorul.

17 Selectaţi dacă imprimanta va fi partajată şi faceţi clic pe Next (Următorul).

18 Selectaţi Yes, print a test page (Da, se imprimă o pagină de test) şi faceţi clic pe Finish

(Terminare) pentru a finaliza instalarea driverului.

Pentru a instala software-ul de imprimantă pentru toate celelalte sisteme de
operare

Introduceţi CD-ul cu software furnizat odată cu imprimanta în unitatea de CD-ROM a computerului. Urmaţi
instrucţiunile de instalare de pe ecran.

background image

ROWW

Software-ul imprimantei 13