HP LaserJet 1015 Printer - Prioritatea setărilor de imprimare

background image

Prioritatea setărilor de imprimare

Există trei metode prin care se pot modifica setările de imprimare pentru această imprimantă: în aplicaţia
software, în driverul imprimantei şi în caseta cu instrumente HP. Modificările făcute setărilor de imprimare
sunt ordonate după prioritate în funcţie de locul unde au fost efectuate, după cum urmează:

Modificările făcute în aplicaţia software anulează setările modificate în orice alt loc. În cadrul unei
aplicaţii software, modificările făcute în caseta de dialog Page Setup (Iniţializare pagină) anulează
modificările făcute în caseta de dialog Print (Imprimare).

Modificările făcute în driverul imprimantei (caseta de dialog Printer Properties (Proprietăţi imprimantă))
anulează setările făcute prin intermediul casetei cu instrumente HP. Modificările făcute în driverul
imprimantei nu anulează setările din aplicaţia software.

Modificările făcute în caseta cu instrumente HP au prioritatea cea mai scăzută.

Dacă o anumită setare de imprimare poate fi modificată prin mai multe metode dintre cele enumerate mai
sus, utilizaţi metoda care are prioritatea cea mai ridicată.