HP LaserJet 1015 Printer - Proprietăţile imprimantei (driver)

background image

Proprietăţile imprimantei (driver)

Proprietăţile imprimantei controlează imprimanta. Aveţi posibilitatea de a modifica setările implicite, cum ar
fi dimensiunea şi tipul suportului pentru imprimare, imprimarea mai multor pagini pe o singură coală (N-up
printing), rezoluţia şi imprimarea în filigran. Puteţi accesa proprietăţile imprimantei în următoarele moduri:

Prin aplicaţia software pe care o utilizaţi pentru a imprima. În acest mod se modifică numai setările
pentru aplicaţia software respectivă.

Prin sistemul de operare Windows

®

. În acest mod se modifică setările implicite pentru toate

operaţiunile de imprimare ulterioare.

Notă

Întrucât multe aplicaţii software folosesc metode diferite pentru a accesa proprietăţile imprimantei, în
secţiunea următoare sunt descrise metodele utilizate cel mai frecvent în Windows 98, 2000, Millennium
şi Windows XP.

Pentru a modifica numai setările pentru aplicaţia software curentă

Notă

Deşi paşii pot varia de la o aplicaţie software la alta, aceasta este metoda cea mai frecventă.

1

Din meniul File (Fişier) al aplicaţiei software, faceţi clic pe Print (Imprimare).

2

În caseta de dialog Print (Imprimare), faceţi clic pe Properties (Proprietăţi).

3

Modificaţi setările şi faceţi clic pe OK.

Pentru a modifica setările implicite pentru toate operaţiunile de imprimare
ulterioare în Windows 98, 2000 şi Millennium

1

În tava de sistem din Windows, faceţi clic pe Start, selectaţi Settings (Setări) şi faceţi clic pe
Printers (Imprimante).

2

Faceţi clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei HP LaserJet 1010 series.

3

Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) (în Windows 2000, puteţi, de asemenea, să faceţi clic pe
Printing Preferences (Preferinţe de imprimare)).

4

Modificaţi setările şi faceţi clic pe OK.

Notă

În Windows 2000, multe dintre aceste caracteristici sunt disponibile din meniul Printing Preferences
(Preferinţe de imprimare)
.

Pentru a modifica setările implicite pentru toate operaţiunile de imprimare
ulterioare în Windows XP

1

În tava de sistem din Windows, faceţi clic pe Start, apoi faceţi clic pe Panou de control.

2

Faceţi dublu clic pe Imprimante şi alte dispozitive hardware.

3

Faceţi clic pe Imprimante şi faxuri.

4

Faceţi clic cu butonul din dreapta al mausului pe pictograma imprimantei HP LaserJet 1010 series.

5

Faceţi clic pe Proprietăţi sau pe Preferinţe de imprimare.

6

Modificaţi setările şi faceţi clic pe OK.

background image

14 Capitol 1

ROWW