HP LaserJet 1015 Printer - Pentru a imprima pe folii transparente sau etichete

background image

Pentru a imprima pe folii transparente sau etichete

1

Încărcaţi o singură pagină în tava de alimentare cu prioritate sau încărcaţi mai multe pagini în tava de
alimentare principală. Asiguraţi-vă că partea superioară a suportului este înainte şi că faţa pe care se
imprimă (faţa aspră) este în sus.

2

Ajustaţi ghidajele pentru hârtie.

3

Accesaţi proprietăţile imprimantei (sau preferinţele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Consultaţi

Proprietăţile imprimantei (driver)

pentru instrucţiuni. Pe fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) sau pe

fila Paper (Hârtie) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Mac), alegeţi
tipul corect de suport.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultaţi
Ajutorul interactiv pentru proprietăţile imprimantei (driver) pentru a obţine informaţii despre disponibilitatea
caracteristicilor pentru driverul respectiv.

4

Imprimaţi documentul. Îndepărtaţi suportul pentru imprimare din imprimantă pe măsură ce se
imprimă, pentru ca foile să nu se lipească între ele şi amplasaţi paginile pe o suprafaţă plană.

background image

ROWW

Imprimarea pe plicuri 23