HP LaserJet 1015 Printer - Imprimarea mai multor plicuri

background image

Imprimarea mai multor plicuri

Utilizaţi numai plicuri care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser. Consultaţi

Specificaţiile

suporturilor pentru imprimare

pentru mai multe informaţii.

Notă

Pentru a imprima un singur plic, utilizaţi tava de alimentare cu prioritate. Pentru a imprima mai multe plicuri,
utilizaţi tava de alimentare principală.

1

Deschideţi capacul tăvii de alimentare.

2

Înainte de a încărca plicurile, glisaţi ghidajele pentru hârtie spre în afară, pentru a crea un spaţiu mai
larg decât plicurile.

3

Amplasaţi plicurile cu partea care urmează a fi imprimată în sus şi cu marginea superioară lipită de
ghidajul din stânga. Puneţi unul peste altul cel mult 15 plicuri.

Notă

Dacă plicurile au deschiderea pe latura mai scurtă, amplasaţi-le în imprimantă cu acea latură înainte.

background image

ROWW

Imprimarea pe plicuri 25

4

Ajustaţi ghidajele pentru hârtie pentru a corespunde lungimii şi lăţimii plicurilor.

5

Accesaţi proprietăţile imprimantei (sau preferinţele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Consultaţi

Proprietăţile imprimantei (driver)

pentru instrucţiuni. Pe fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) sau pe

fila Paper (Hârtie) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Mac),
selectaţi Envelope (Plic) ca tip de suport pentru imprimare.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultaţi
Ajutorul interactiv pentru proprietăţile imprimantei (driver) pentru a obţine informaţii despre disponibilitatea
caracteristicilor pentru driverul respectiv.

6

Închideţi capacul tăvii de alimentare.

background image

26 Capitol 2

ROWW