HP LaserJet 1015 Printer - Pentru a imprima pe suporturi cu dimensiuni personalizate sau pe fişe

background image

Pentru a imprima pe suporturi cu dimensiuni personalizate sau
pe fişe

1

Încărcaţi supor tul cu latura scur tă înainte şi cu faţa pe care se imprimă în sus. Ajustaţi
ghidajele laterale şi posterioare pentru a se potrivi dimensiunilor suportului.

2

Accesaţi proprietăţile imprimantei (sau preferinţele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Consultaţi

Proprietăţile imprimantei (driver)

pentru instrucţiuni.

3

Pe fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) sau pe fila Paper (Hârtie) (fila Paper Type/Quality
(Tip/Calitate hârtie)
pentru unele drivere Mac), selectaţi opţiunea de dimensiune personalizată.
Precizaţi dimensiunile suportului personalizat.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultaţi
Ajutorul interactiv pentru proprietăţile imprimantei (driver) pentru a obţine informaţii despre disponibilitatea
caracteristicilor pentru driverul respectiv.

4

Imprimaţi documentul.

background image

28 Capitol 2

ROWW

background image

ROWW

Activităţi de imprimare 29

3