HP LaserJet 1015 Printer - Anularea unei operaţiuni de imprimare

background image

Anularea unei operaţiuni de imprimare

Pentru a anula operaţiunea de imprimare, apăsaţi şi eliberaţi butonul Cancel Job (Anulare lucrare) de pe
panoul de control al imprimantei.

Dacă ledurile de stare de pe panoul de control continuă să clipească după ce anulaţi o operaţiune de
imprimare, calculatorul încă trimite operaţiunea către imprimantă. Fie ştergeţi operaţiunea din coada de
imprimare, fie aşteptaţi până când calculatorul termină de transmis datele. Imprimanta va reveni la starea
Ready (Gata).

background image

ROWW

Despre setările referitoare la calitatea imprimării 37