HP LaserJet 1015 Printer - Despre setările referitoare la calitatea imprimării 

background image

Despre setările referitoare la calitatea imprimării

Setările de calitate a imprimării afectează contrastul imprimării şi stilul în care sunt imprimate imaginile
grafice. De asemenea, puteţi utiliza setările de calitate a imprimării pentru a optimiza calitatea pentru un tip
anume de suport pentru imprimare. Consultaţi

Optimizarea calităţii imprimării pentru diferitele suporturi

pentru imprimare

pentru mai multe informaţii.

Puteţi modifica setările din proprietăţile imprimantei pentru a le adapta la diferitele tipuri de operaţiuni de
imprimare. Acestea sunt setările:

600 dpi: Aceasta este setarea implicită.

FastRes 1200: Această setare este disponibilă la modelele HP LaserJet 1012 şi 1015. Ea oferă o
calitate superioară a imprimării, dar documentele se imprimă mai încet.

EconoMode (Economiseşte toner): Textul este imprimat cu mai puţin toner. Această setare este
utilă atunci când imprimaţi ciorne. Puteţi activa această opţiune independent de alte setări de calitate
a imprimării.

1

Accesaţi proprietăţile imprimantei (sau preferinţele de imprimare din Windows 2000 şi XP). Consultaţi

Proprietăţile imprimantei (driver)

pentru instrucţiuni.

2

Pe fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) sau pe fila Finishing (Finisaj) (fila Paper Type/Quality
(Tip/Calitate hârtie)
pentru unele drivere Mac), selectaţi setarea de calitate a imprimării pe care
doriţi să o utilizaţi.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile din toate driverele sau sistemele de operare. Consultaţi
Ajutorul interactiv pentru proprietăţile imprimantei (driver) pentru a obţine informaţii despre disponibilitatea
caracteristicilor pentru driverul respectiv.

Notă

Pentru a modifica setările de calitate a imprimării pentru toate operaţiunile de imprimare ulterioare, accesaţi
proprietăţile prin meniul Start din tava de sistem din Windows. Pentru a modifica setările de calitate a
imprimării numai pentru utilizarea aplicaţiei curente, accesaţi proprietăţile prin meniul Print Setup (Iniţializare
imprimare) din aplicaţia pe care o utilizaţi pentru a imprima. Consultaţi

Proprietăţile imprimantei (driver)

pentru

mai multe informaţii.

background image

38 Capitol 3

ROWW