HP LaserJet 1015 Printer - Raport Configuration (Configuraţie) 

background image

Raport Configuration (Configuraţie)

Raportul Configuration (Configuraţie) prezintă o listă cu setările şi proprietăţile curente ale imprimantei.
El conţine, de asemenea, un raport de stare. Puteţi imprima un raport Configuration (Configuraţie) de la
imprimantă sau din HP Toolbox (Caseta cu instrumente HP).

Pentru a imprima pagina Configuration (Configuraţie) de la imprimantă, apăsaţi pe Go (Validare) timp de
5 secunde când imprimanta este în starea Ready (Gata). Când ledul Go (Validare) se aprinde, eliberaţi
butonul Go (Validare).

background image

ROWW

Utilizarea hp toolbox (Caseta cu instrumente HP) 51