HP LaserJet 1015 Printer - Secţiunile din hp toolbox (Caseta cu instrumente hp)

background image

Secţiunile din hp toolbox (Caseta cu instrumente hp)

Software-ul HP toolbox (Caseta cu instrumente HP) conţine următoarele secţiuni:

Fila Status (Stare)

Fila Troubleshooting (Depanare)

Fila Alerts (Avertizări)

Fila Documentation (Documentaţie)

Fereastra Advanced printer settings (Setări complexe ale imprimantei)