HP LaserJet 1015 Printer - Înlocuirea plăcuţei separatoare a imprimantei

background image

Înlocuirea plăcuţei separatoare a imprimantei

Notă

Înainte de a înlocui plăcuţa separatoare, curăţaţi cilindrul de preluare. Consultaţi

Curăţarea cilindrului de

preluare

pentru instrucţiuni.

Dacă tava de alimentare încarcă mai mult de o pagină odată, este posibil să fie necesară înlocuirea
plăcuţei separatoare. Probleme repetate cu încărcarea sugerează că plăcuţa separatoare a imprimantei
este uzată. Consultaţi

Comandarea consumabilelor

pentru a comanda o plăcuţă separatoare nouă.

1

Deconectaţi cablul de alimentare de la imprimantă şi lăsaţi imprimanta să se răcească.

2

În spatele imprimantei, deşurubaţi cele două şuruburi care fixează în poziţie plăcuţa separatoare.

3

Scoateţi plăcuţa separatoare.

background image

ROWW

Înlocuirea plăcuţei separatoare a imprimantei 79

4

Introduceţi noua plăcuţă separatoare şi fixaţi-o prin înşurubare.

5

Conectaţi imprimanta la alimentare şi porniţi-o din nou.

background image

80 Capitol 6

ROWW

background image

ROWW

Specificaţiile imprimantei 81

A