HP LaserJet 1015 Printer - Combinaţii ale ledurilor de stare

background image

Combinaţii ale ledurilor de stare

1

simbol pentru led stins

2

simbol pentru led aprins

3

simbol pentru led clipind

Combinaţii ale ledurilor de stare

Leduri de stare Starea imprimantei

Acţiune

Gata

Imprimanta este pregătită să imprime.

Nu este necesară nici o acţiune.

Procesare

Imprimanta primeşte sau procesează date.

Aşteptaţi să se imprime documentul.

Mod curăţare/Test echipament

Se imprimă pagină de curăţare sau o
pagină de test al echipamentului.

Aşteptaţi până când se termină imprimarea paginii
de curăţare şi imprimanta este în modul Ready
(Gata). Aceasta poate dura până la două minute.

Aşteptaţi până când se termină imprimarea paginii
de test al echipamentului şi imprimanta este în
modul Ready (Gata).

1

2

3

background image

ROWW

Combinaţii ale ledurilor de stare 61

Reveniţi la

Găsirea soluţiei

.

Memorie insuficientă

Imprimanta nu are suficientă memorie.

Este posibil ca pagina pe care o imprimaţi să fie
prea complexă pentru capacitatea de memorie
a imprimantei. Încercaţi să reduceţi rezoluţia.
Consultaţi

Despre setările referitoare la calitatea

imprimării

pentru mai multe informaţii.

Capac deschis, suport pentru imprimare
terminat, cartuş de imprimare lipsă sau
blocaj de suport.

Imprimanta se află într-o stare de eroare
care necesită intervenţia sau ajutorul
utilizatorului.

Verificaţi dacă:

Capacul cartuşului de imprimare este complet
închis.

Există suport pentru imprimare încărcat.
Consultaţi

Încărcarea suporturilor pentru

imprimare

pentru instrucţiuni.

Cartuşul de imprimare este instalat corect în
imprimantă. Consultaţi

Înlocuirea cartuşului de

imprimare

pentru instrucţiuni.

Nu există un blocaj de suport. Consultaţi

Rezolvarea blocajelor

pentru instrucţiuni.

Iniţializarea imprimantei

Are loc iniţializarea imprimantei.

Nu este necesară nici o acţiune.

Eroare fatală

Toate ledurile sunt aprinse.

Scoateţi din priză imprimanta timp de
30 minute, apoi băgaţi-o din nou în priză.

Dacă imprimanta are în continuare o eroare,
contactaţi HP Support (Asistenţă HP).
Consultaţi

Contactaţi asistenţa HP

.

Toate ledurile sunt stinse.

Asiguraţi-vă că imprimanta este sub tensiune.

Deconectaţi ambele capete ale cablului de
alimentare, apoi reconectaţi-le.

Combinaţii ale ledurilor de stare (continuare)

Leduri de stare Starea imprimantei

Acţiune

background image

62 Capitol 6

ROWW