HP LaserJet 1015 Printer - Conformarea cu FCC

background image

Conformarea cu FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital Class B, în
conformitate cu Part 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecţie
rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare într-un mediu destinat locuirii. Acest echipament
generează, foloseşte şi poate emite energie de frecvenţă radio. În cazul în care nu este instalat şi folosit în
conformitate cu instrucţiunile, el poate cauza interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se
garantează faptul că nu vor apărea interferenţe în cazuri particulare de instalări. Dacă acest echipament
cauzează totuşi interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin
oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţele,
folosind una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Reorientaţi sau repozitionaţi antena receptoare.

Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.

Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al receptorului.

Consultaţi distribuitorul sau un tehnician de radio/TV cu experienţă.

Notă

Orice schimbare sau modificare făcută imprimantei care nu este aprobată in mod expres de Hewlett-Packard
poate anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.

Folosirea unui cablu ecranat pentru interfaţă trebuie făcută în conformitate cu limitele Class B din Part 15
a regulamentului FCC.

background image

ROWW

Programul de susţinere a produselor ecologice 87