HP LaserJet 1015 Printer - Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard 

background image

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard 103

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard

1.

HP vă garantează dvs., utilizatorul final, că hardware-ul, accesoriile şi consumabilele HP nu vor avea defecte de material şi
de manoperă după data cumpărării, pe perioada menţionată mai sus. Dacă HP este anunţat de existenţa unor asemenea
defecte în timpul perioadei de garanţie, HP , la alegerea sa, fie va repara, fie va înlocui produsele care se dovedesc a fi
defecte. Produsele de înlocuire pot fi fie noi, fie ca şi noi.

2.

HP vă garantează că software-ul HP nu va eşua în executarea instrucţiunilor sale de programare după data cumpărării, pe
perioada menţionată mai sus, datorită unor defecte de material sau manoperă, dacă este instalat şi utilizat corect. Dacă
HP este anunţat de existenţa unor asemenea defecte în timpul perioadei de garanţie, HP va înlocui suportul pentru software
care nu execută instrucţiunile sale de programare datorită unor asemenea defecte.

3.

HP nu garantează că produsele HP vor funcţiona fără întrerupere sau fără erori. Dacă, într-o perioadă de timp rezonabilă,
HP nu poate să repare sau să înlocuiască vreun produs pentru a-l readuce la starea garantată, veţi avea dreptul la
rambursarea preţului de achiziţie în momentul returnării prompte a produsului.

4.

Este posibil ca produsele HP să conţină piese re-fabricate, cu o performanţă echivalentă celor noi sau să fi fost utilizate
întâmplător.

5.

Garanţia nu se aplică defectelor rezultate din (a) întreţinerea sau calibrarea incorectă sau necorespunzătoare, (b) software,
interfeţe, piese sau consumabile care nu sunt furnizate de HP, (c) modificarea neautorizată sau utilizarea
necorespunzătoare, (d) operarea în afara specificaţiilor de mediu ale produsului, care sunt publicate sau (d) pregătirea sau
întreţinerea necorespunzătoare a amplasamentului.

6.

HP NU OFERĂ NICI O ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE EXPRESĂ, FIE EA SCRISĂ SAU ORALĂ. ÎN MĂSURA PERMISĂ
DE LEGILE LOCALE, ORICE GARANŢIE SAU CONDIŢIE IMPLICITĂ SAU VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE
SAU ADAPTAREA LA UN ANUMIT SCOP SE LIMITEAZĂ LA PERIOADA GARANŢIEI EXPRESE PREZENTATĂ MAI SUS.
Unele ţări/regiuni, state sau provincii nu permit limitarea perioadei unei garanţii implicite, aşa că este posibil ca limitarea sau
excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs. Această garanţie vă dă anumite drepturi legale şi este posibil să aveţi
şi alte drepturi care variază de la o ţară/regiune la alta, de la un stat la altul sau de la o provincie la alta.

7.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE LOCALE, COMPENSAŢIILE DIN ACEASTĂ DECLARAŢIE DE GARANŢIE SUNT
SINGURELE ŞI EXCLUSIVELE COMPENSAŢII ACORDATE CLIENTULUI. CU EXCEPŢIILE MENŢIONATE MAI SUS, ÎN NICI
UN CAZ, HP SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU PIERDERI DE DATE SAU PENTRU DAUNE
DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, FORTUITE, PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDERI DE DATE SAU DE
PROFIT) SAU ALTE DAUNE, INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, DAUNE RĂU INTENŢIONATE SAU
ALTELE. Unele ţări/regiuni, state sau provincii nu permit excluderea sau limitarea daunelor fortuite sau pe cale de
consecinţă, aşa că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie aplicabilă în cazul dvs.

PENTRU TRANZACŢII CU CLIENŢII DIN AUSTRALIA ŞI NOUA ZEELANDĂ; CONDIŢIILE GARANŢIEI CUPRINSE ÎN
ACEASTĂ DECLARAŢIE, ÎN CADRUL LEGAL PERMIS, NU EXCLUD, NU RESTRICŢIONEAZĂ ŞI NU MODIFICĂ, CI SE
ADAUGĂ LA DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.

PERIOADA DE APLICARE A GARANŢIEI

Un an de la data achiziţiei.

background image

104 Anexă C

ROWW