HP LaserJet 1015 Printer - Index

background image

Index 111

Index

A

acces, cartuş de imprimare 10
ajutor interactiv, proprietăţile imprimantei 14
alegerea hârtiei şi a altor suporturi pentru imprimare 18
anularea unei operaţiuni de imprimare 36
asistenţă pe Web 2
asistenţă, situri Web 2

B

blocaje

amplasări tipice ale blocajelor de suport 71
deblocarea 71
îndepărtarea unei pagini blocate 72

broşuri, imprimare 34
buletin tehnic de siguranţă a materialului (=MSDS) 89
buton

Cancel job (Anulare lucrare) 5
Go (Validare) 5

butonul Cancel job (Anulare lucrare) 5
butonul Go (Validare) 5

C

cablu

paralel 16
USB 16

cablu paralel, conectare 16
cablu USB, conectare 16
calitatea imprimării

caractere deformate 69
contururi dublate cu toner dispersat 70
defecte verticale repetate 69
EconoMode 38
fundal gri 68
imprimare slabă sau palidă 67
încreţiri 70
lacune de imagine 67
linii verticale 68
mânjire cu toner 68
oblicitatea paginii 69
ondulări 69
pete de toner 67
setări 37
şifonări 70
toner nefixat 68
văluriri 69

capac

cartuş de imprimare 5, 10

capacul tăvii 5
caracteristici 4

calitate 4
calitate profesională 4
economisiţi bani 4
viteză 4

cartuş de imprimare

acces 10
capac 5, 10
curăţarea zonei cartuşului de imprimare 46
depozitare 41
durată de viaţă 42
garanţie 104
înlocuire 44

unde să returnaţi pentru a recicla 88
utilizarea cartuşelor care nu au marca HP 40

cartuşe de imprimare care nu au marca HP 40
căi de trecere a suporturilor pentru imprimare

ghidaje pentru hârtie 8
tava de alimentare cu prioritate 8
tava de alimentare principală 8
tava de evacuare 9

cilindru de preluare

curăţarea 74
înlocuire 75

Cod ii
combinaţii ale ledurilor de stare 60
configuraţie

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

conformarea cu FCC 86
consumabile, comandă 109
contactare HP 108
curăţarea

cale de trecere a suportului pentru imprimare 48
cilindru de preluare 74
imprimantă 46
zona cartuşului de imprimare 46

D

de mediu

specificaţii 82

declaraţii de reglementare

declaraţie de conformitate 90
declaraţie laser pentru Finlanda 92
declaraţie privind EMI coreene 91
declaraţie privind siguranţa laserului 91
regulamentele canadiene DOC 91

depanare

calitatea imprimării 59
calitatea redusă a imaginilor grafice 65
caractere deformate 69
comunicare imprimantă-calculator 59
contactarea asistenţei HP 59
contururi dublate cu toner dispersat 70
defecte verticale repetate 69
fundal gri 68
grafică sau text lipsă 64
HP toolbox (caseta cu instrumente HP) 51
imprimare slabă sau palidă 67
instalarea imprimantei 58
încreţiri 70
lacune de imagine 67
ledul Ready (Gata) 58
linii verticale 68
mânjire cu toner 68
oblicitatea paginii 69
ondulări 69
pagina Configuration (Configuraţie), imprimare 50
pagina Demo (Demonstrativă) 58
pagina imprimată diferă de pagina de pe ecran 64
pagina imprimată şi aşteptările 59
pagini goale 64
pete de toner 67

background image

112 Index

ROWW

probleme cu alimentarea cu hârtie 62
probleme cu software-ul imprimatei 66
soluţii 58
şifonări 70
text distorsionat 64
text incomplet 64
toner nefixat 68
văluriri 69

dimensiuni acceptate ale suporturilor pentru imprimare 95
driver de imprimare

instalare 11
Macintosh 15

drivere de imprimantă

situri pentru descărcare 2

durată de viaţă, cartuş de imprimare 42

E

EconoMode 38
Energy Star 87
erori, software 66
etichete

imprimare 22
indicaţii pentru utilizare 97

F

faţă-verso 32
fila Alerts (Avertizări) (caseta cu instrumente HP) 54
fila Documentation (Documentaţie) (caseta cu instrumente HP) 54
fila Status (Stare) (caseta cu instrumente HP) 53
fila Troubleshooting (Depanare) (caseta cu instrumente HP) 53
filigran, imprimare 30
folii transparente

imprimare 22
indicaţii pentru utilizare 97

formulare, imprimare 26

G

garanţie

cartuş de imprimare 104
declaraţie de garanţie limitată HP 103
extinsă 106

garanţie extinsă 106
ghidaje pentru hârtie 8
ghidaje, hârtie 8
grafică

calitatea redusă 65
lipsă 64

grafică lipsă 64

H

hârtie

indicaţii pentru utilizare 96
probleme şi soluţii 96
selectare 18

hârtie cu antet, imprimare 26
hârtie pentru fişe

imprimare 27
indicaţii pentru utilizare 99

HP toolbox (caseta cu instrumente HP)

fila Alerts (Avertizări) 54
fila Documentation (Documentaţie) 54
fila Status (Stare) 53
fila Troubleshooting (Depanare) 53
setări ale imprimantei 55
vizualizare 51

I

imprimantă

caracteristici 4
conexiuni 16
curăţarea 46
ghidaje pentru hârtie 8
panou de control 7
prezentare generală 5
probleme software 66
re-împachetare 107
software 11
specificaţii 82

imprimare

anularea unei operaţiuni de imprimare 36
broşuri 34
etichete 22
filigran 30
folii transparente 22
formulare, pre-imprimate 26
hârtie cu antet 26
hârtie pentru fişe 27
mai multe pagini pe o singură coală de hârtie 31
mai multe plicuri 24
N pagini pe o singură coală 31
pagina Demo (Demonstrativă) 50
pe ambele feţe ale hârtiei (imprimare faţă-verso manuală) 32
plicuri 23
raport Configuration (Configuraţie) 50
suporturi cu dimensiuni personalizate 27

imprimare faţă-verso manuală (imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei) 32
imprimare pe ambele feţe (faţă-verso) 32
informaţii, legături către subiectele selectate 2

Î

îmbunătăţirea calităţii imprimării 67
încărcarea suporturilor pentru imprimare

tava de alimentare cu prioritate 21
tava de alimentare principală 21

îndepărtarea unei pagini blocate 72
înlocuire

cilindru de preluare 75
plăcuţă separatoare 78

întrerupător 6
întrerupător de alimentare 6

L

ledul Attention (Fiţi atent) 5
ledul Go (Validare) 5
ledul Ready (Gata) 5
leduri

Attention (Fiţi atent) 5
combinaţii ale ledurilor de stare 60
Gata 5
Go (Validare) 5

legături către Ghidul utilizatorului 2
licenţă, software 102

M

mai multe pagini, imprimare pe o singură coală de hârtie 31

N

N-up printing (imprimarea a N pagini pe o singură coală)

Windows 31

background image

ROWW

Index 113

P

pagina Demo (Demonstrativă) 50
pagini cu informaţii, imprimare 50
pagini goale 64
paginile cu informaţii despre imprimantă

pagina Demo (Demonstrativă) 50
raport Configuration (Configuraţie) 50

panou de control 7
păstrarea tonerului 43
piese de schimb, comandă 110
plăcuţă separatoare

găsire 6
înlocuire 78

plicuri

imprimarea mai multor plicuri 24
imprimarea unui singur plic 23
indicaţii pentru utilizare 98

port

paralel 6
USB 6

port paralel 6
portul USB 6
prezentare generală, imprimantă 5
probleme cu alimentarea cu hârtie 62
programul de susţinere a produselor ecologice 87
proprietăţile imprimantei

accesare 13
ajutor interactiv 14

R

rapoarte, imprimare 50
raport Configuration (Configuraţie) 50
reciclare

Programul HP ecologic şi de returnare a materialelor pentru imprimare 88
unde să returnaţi cartuşele de imprimare 88

re-împachetarea imprimantei 107
reparaţii

contactare HP 108
hardware 105

rezoluţie, setări 37
rezolvarea blocajelor 71

S

selectarea hârtiei şi a altor suporturi pentru imprimare 18
service

contactare HP 108
hardware 105

service şi reparaţii hardware 105
setări

calitatea imprimării 37
modificare, numai pentru aplicaţia curentă 13
modificarea setărilor implicite pentru Windows 98, 2000, ME 13
modificarea setărilor implicite pentru Windows XP 13

setări ale imprimantei

HP toolbox (caseta cu instrumente HP) 55

setări de imprimare, modificare 14
setări implicite

calitatea imprimării 37

sisteme de operare, acceptate 11
software

acord de licenţă 102
drivere de imprimantă, Macintosh 15
instalare 11
probleme 66
sisteme de operare acceptate 11
situri pentru descărcare 2

specificaţii 82

acustică 82
capacităţi şi certificări 84
de mediu 82
disponibilitate a porturilor 85
electrice 83
fizice 84
suporturi 94

suporturi

alimentare 21
amplasări tipice ale blocajelor 71
curăţarea căii suportului pentru imprimare 48
diferite tipuri 21
dimensiuni acceptate 95
imprimare pe suporturi cu dimensiuni personalizate 27
indicaţii pentru utilizare 96
îndepărtarea unei pagini blocate 72
rezolvarea blocajelor 71
selectare 18
specificaţii 94
tipuri care pot deteriora imprimanta 19
tipuri care trebuie evitate 19

suporturi cu dimensiuni personalizate, imprimare 27
suporturi pentru imprimare, indicaţii pentru utilizare 99

T

tava

alimentare cu prioritate 5
alimentare principală 5

tava de alimentare

încărcarea tăvii de alimentare cu prioritate 21
încărcarea tăvii de alimentare principale 21
principală 5, 8
prioritate 5, 8

tava de alimentare cu prioritate 5, 8

alimentare 21

tava de alimentare principală 5, 8

alimentare 21

tava de evacuare 5, 9
text

distorsionat 64
lipsă 64

text distorsionat 64
text lipsă 64
tipuri de suporturi pentru imprimare 21
toner

capacul cartuşului de imprimare 5
contururi dublate cu dispersare 70
curăţarea zonei cartuşului de imprimare 46
depozitarea cartuşelor de imprimare 41
deschiderea capacului cartuşului de imprimare 10
înlocuirea cartuşului de imprimare 44
mânjire 68
păstrare 43
pete 67
scăzut 67
toner nefixat 68

background image

114 Index

ROWW

background image
background image

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company