HP LaserJet 1015 Printer - Prioritný vstupný zásobník

background image

Prioritný vstupný zásobník

Prioritný vstupný zásobník sa používa pri podávaní do 10 listov papiera 75 g/m

2

, alebo pri tlači

jednotlivých obálok, pohľadníc, štítkov alebo priehľadných fólií. Prioritný vstupný zásobník sa tiež používa
na tlač prvej strany na iné médium ako zvyšok dokumentu.

Poznámka

Tlačiareň automaticky uprednostňuje tlač z prioritného vstupného zásobníka pred tlačou z hlavného
vstupného zásobníka.

Viac informácií o typoch médií nájdete v časti

Vkladanie médií

.