HP LaserJet 1015 Printer - Vodiace lišty médií používaných v tlačiarni

background image

Vodiace lišty médií používaných v tlačiarni

Oba vstupné zásobníky majú bočné vodiace lišty na usmerňovanie médií. Hlavný vstupný zásobník má tiež
zadnú vodiacu lištu. Vodiace lišty zabezpečujú, aby sa médiá správne podávali do tlačiarne a aby tlač
nebola pokrivená (nerovnomerne rozložená na médiu). Pri vkladaní médií do zásobníkov upravte vodiace
lišty tak, aby súhlasili so šírkou a dĺžkou používaného média.

background image

SKWW

Dráha médií 9