HP LaserJet 1015 Printer - Tvorba profesionálnych dokumentov

background image

Tvorba profesionálnych dokumentov

Pre ochranu svojich dokumentov používajte vodoznaky, napr. Dôverné.

Tlač brožúr. Túto funkciu môžete použif pre jednoduchú tlač stránok v poradí potrebnom na vytvorenie
kariet alebo kníh. Jediné, čo musíte po vytlačení urobif, je preložif a zošif stránky.

Prvú stránku môžete vytlačif na iné médium než zostávajúce stránky.

background image

SKWW

Prehľad 5