HP LaserJet 1015 Printer - Tlačiareň hp LaserJet 1012

background image

Tlačiareň hp LaserJet 1012

14 strán formátu A4 za minútu

výstup prvej strany do 8 sekúnd

Efektívne výstupné rozlíšenie 1200 dpi [600 x 600

x 2 dpi s technológiou spoločnosti HP Resolution

Enhancement technology (REt)]

kapacita na 150 listov papiera

vodorovná dráha papiera

prioritný zásobník

8 MB RAM,

kompatibilné s USB 2.0

hostiteľský ovládač