HP LaserJet 1015 Printer - Dvierka tlačovej kazety

background image

Dvierka tlačovej kazety

Dvierka tlačovej kazety sa nachádzajú na hornej strane tlačiarne. Aby ste mohli uvoľnif upchaté miesta
a vyčistif tlačiareň, musíte otvorif dvierka tlačovej kazety. Aby ste mohli dvierka tlačovej kazety otvorif,
vložte prst do zárezu na pravej strane dvierok tlačovej kazety a potiahnite dvierka tlačovej kazety smerom
hore.

background image

SKWW

Softvér tlačiarne 11